Έργο επιδότησης ιδιωτικών γραφείων εξευρέσεως εργασίας (ΙΓΕΕ) για προώθηση της απασχόλησης

Ανακοίνωση: Εναρξη συνεργασίας του Ιδιωτικου Γραφείου Εξευρέσεως Εργασίας (ΙΓΕΕ) Μέλιου Αθανασίου (αρ. άδειας 90) με το Τμήμα Εργασίας, για την εξεύρεση εργασίας σε άνεργους εγγεγραμμένους στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ), για περισσότερο από έξι (6) μήνες μέσω της εφαρμογής του συστήματος “Δελτίο Τοποθέτησης Ανέργου” Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστιοσελίδα του Γραφείου Εργασίας: http://www.mlsi.gov.cy

Comments

Popular posts from this blog

Private Chef